Noutati legislative 21 septembrie 2017

iLegis

iLegis

Acte aparute in 21-09-2017

Actualizarea din data: 21/09/2017

ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE 68 19/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 19 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016  pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017

2. DECIZIE 386 06/06/2017
 DECIZIA nr. 386 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 196 din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017

3. DECIZIE 387 06/06/2017
 DECIZIA nr. 387 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017

4. DECIZIE 388 06/06/2017
 DECIZIA nr. 388 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 202/1998  privind organizarea Monitorului Oficial al României

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017

5. DECIZIE 51 03/07/2017
 DECIZIA nr. 51 din 3 iulie 2017
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997  pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017

6. ORDIN 827 31/08/2017
 ORDIN nr. 827 din 31 august 2017
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii EASY CREDIT 2 ALL IFN – S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 20 septembrie 2017

7. DECLARAŢIE 2 20/09/2017
 DECLARAŢIE nr. 2 din 20 septembrie 2017
referitoare la adoptarea Legii educaţiei în Ucraina

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

8. DECIZIE 248 25/04/2017
 DECIZIA nr. 248 din 25 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal  şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

9. DECIZIE 615 20/09/2017
 DECIZIE nr. 615 din 20 septembrie 2017
privind eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

10. DECIZIE 616 20/09/2017
 DECIZIE nr. 616 din 20 septembrie 2017
privind numirea doamnei Melania-Gabriela Ciot în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

11. DECIZIE 617 20/09/2017
 DECIZIE nr. 617 din 20 septembrie 2017
pentru revocarea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

12. DECIZIE 618 20/09/2017
 DECIZIE nr. 618 din 20 septembrie 2017
privind numirea domnului Dorin Corcheş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

13. DECIZIE 619 20/09/2017
 DECIZIE nr. 619 din 20 septembrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

14. DECIZIE 620 20/09/2017
 DECIZIE nr. 620 din 20 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Alexandru Moisii a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

15. ORDIN 100 01/09/2017
 ORDIN nr. M.100 din 1 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor  privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

16. ORDIN 1131 10/08/2017
 ORDIN nr. 1.131 din 10 august 2017
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

17. ORDIN 1143 17/08/2017
 ORDIN nr. 1.143 din 17 august 2017
pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 753 din 20 septembrie 2017

18. DECIZIE 455 22/06/2017
 DECIZIA nr. 455 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000  privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

19. ORDIN 1181 24/08/2017
 ORDIN nr. 1.181 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Belinţ din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

20. ORDIN 1182 24/08/2017
 ORDIN nr. 1.182 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2 din unitatea administrativ-teritorială Topolovăţu Mare din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

21. ORDIN 1563 11/08/2017
 ORDIN nr. 1.563 din 11 august 2017
privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenţă juridică necesară apărării inspectorului social

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

22. ORDIN 2350 01/09/2017
 ORDIN nr. 2.350 din 1 septembrie 2017
privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

23. ORDIN 3710 19/07/2017
 ORDIN nr. 3.710 din 19 iulie 2017
privind aprobarea Metodologiei  pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

24. METODOLOGIE 19/07/2017
 METODOLOGIE din 19 iulie 2017
pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

25. ORDIN 1212 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.212 din 8 septembrie 2017
privind aprobarea Metodologiei  pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

26. METODOLOGIE 08/09/2017
 METODOLOGIE din 8 septembrie 2017
pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

27. ORDIN 99 22/08/2017
 ORDIN nr. 99 din 22 august 2017
privind aprobarea Metodologiei  pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

28. METODOLOGIE 22/08/2017
 METODOLOGIE din 22 august 2017
pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

29. HOTĂRÂRE 08/11/2016
 HOTĂRÂREA din 8 noiembrie 2016
în Cauza Gutău împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 755 din 21 septembrie 2017

Informatii suplimentare gasesti pe website-ul www.legisromania.ro

Advertisements

Noutati legislative 20 septembrie 2017

iLegis

iLegis

Acte aparute in 20-09-2017

Actualizarea din data: 20/09/2017

ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE 663 13/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 663 din 13 septembrie 2017
pentru aprobarea Acordului  dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

2. ACORD 29/06/2017
 ACORD din 29 iunie 2017
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

3. HOTĂRÂRE 670 13/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 670 din 13 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale “Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

4. ORDIN 2426 13/09/2017
 ORDIN nr. 2.426 din 13 septembrie 2017
pentru completarea Normelor metodologice  privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

5. ORDIN 4802 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.802 din 31 august 2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei  de organizare a Programului “Şcoala după şcoală”, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

6. ORDIN 4815 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.815 din 31 august 2017
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

7. DECIZIE 46 19/06/2017
 DECIZIA nr. 46 din 19 iunie 2017
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 486 alin. (2)  şi (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

8. RECTIFICARE 903 29/11/2016
 RECTIFICARE nr. 903 din 29 noiembrie 2016
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 903/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

9. RECTIFICARE 577 09/08/2017
 RECTIFICARE nr. 577 din 9 august 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 577/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 749 din 19 septembrie 2017

10. HOTĂRÂRE 93 18/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 93 din 18 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016  privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017

11. HOTĂRÂRE 94 18/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 94 din 18 septembrie 2017
privind încuviinţarea desfăşurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017

12. HOTĂRÂRE 662 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 662 din 7 septembrie 2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017

13. HOTĂRÂRE 668 13/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 668 din 13 septembrie 2017
privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017

14. HOTĂRÂRE 669 13/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 669 din 13 septembrie 2017
privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea acestuia în folosinţă, cu titlu gratuit, Federaţiei Române de Atletism

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017

15. ORDIN 1016 18/07/2017
 ORDIN nr. 1.016 din 18 iulie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017

16. ORDIN 3824 31/07/2017
 ORDIN nr. 3.824 din 31 iulie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.031/2.067/2015  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 “Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 20 septembrie 2017

17. DECIZIE 54 03/07/2017
 DECIZIA nr. 54 din 3 iulie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 747 din 18 septembrie 2017

18. DECIZIE 11 19/06/2017
 DECIZIA nr. 11 din 19 iunie 2017
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39 , art. 102 alin. (1) pct. 14  şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 750 din 19 septembrie 2017

Informatii suplimentare gasesti pe website-ul www.legisromania.ro

Noutati legislative 15 septembrie 2017

iLegis

iLegis

Acte aparute in 15-09-2017

Actualizarea din data: 15/09/2017

ACTE OFICIALE

1. ORDIN 82 06/09/2017
 ORDIN nr. 82 din 6 septembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului  privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

2. REGULAMENT 06/09/2017
 REGULAMENT din 6 septembrie 2017
privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

3. DECRET 866 12/09/2017
 DECRET nr. 866 din 12 septembrie 2017
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

4. DECRET 867 12/09/2017
 DECRET nr. 867 din 12 septembrie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

5. DECRET 868 13/09/2017
 DECRET nr. 868 din 13 septembrie 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

6. DECIZIE 329 11/05/2017
 DECIZIA nr. 329 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

7. HOTĂRÂRE 649 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 649 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea înscrierii unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

8. HOTĂRÂRE 652 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014  privind exercitarea profesiei de bonă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

9. NORMĂ 07/09/2017
 NORME METODOLOGICE din 7 septembrie 2017
de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014  privind exercitarea profesiei de bonă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

10. HOTĂRÂRE 659 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 659 din 7 septembrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

11. ORDIN 304 05/09/2017
 ORDIN nr. 304 din 5 septembrie 2017
privind stabilirea Listei culturilor energetice nonagricole

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

12. ORDIN 1171 21/08/2017
 ORDIN nr. 1.171 din 21 august 2017
privind modificarea Regulamentului  de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 14 septembrie 2017

13. ORDIN 4794 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.794 din 31 august 2017
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

14. HOTĂRÂRE 660 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 660 din 7 septembrie 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

15. DECIZIE 610 14/09/2017
 DECIZIE nr. 610 din 14 septembrie 2017
pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

16. DECIZIE 611 14/09/2017
 DECIZIE nr. 611 din 14 septembrie 2017
pentru numirea domnului Ionel Minea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

17. DECIZIE 612 14/09/2017
 DECIZIE nr. 612 din 14 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

18. ORDIN 274 03/08/2017
 ORDIN nr. 274 din 3 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014  privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014  pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

19. ORDIN 5864 05/09/2017
 ORDIN nr. 5.864 din 5 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014  privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014  pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

20. ORDIN 275 03/08/2017
 ORDIN nr. 275 din 3 august 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015  privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014  pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

21. ORDIN 5863 05/09/2017
 ORDIN nr. 5.863 din 5 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015  privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014  pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

22. ORDIN 4792 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.792 din 31 august 2017
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

23. DECLARAŢIE 1 12/09/2017
 DECLARAŢIE nr. 1 din 12 septembrie 2017
la două decenii de la iniţierea parteneriatului strategic între România şi Statele Unite ale Americii, la 11 iulie 1997, şi în pragul împlinirii unui secol de la afirmarea dreptului popoarelor din Monarhia Austro-Ungară la dezvoltare autonomă de către preşedintele Woodrow Wilson în cele paisprezece puncte prezentate Congresului american, la 8 ianuarie 1918

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

24. HOTĂRÂRE 91 12/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 12 septembrie 2017
pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013  privind structura serviciilor Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

25. HOTĂRÂRE 92 12/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 92 din 12 septembrie 2017
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016  privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

26. DECRET 869 14/09/2017
 DECRET nr. 869 din 14 septembrie 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

27. HOTĂRÂRE 661 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 661 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului, iar 2,1374 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului “Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei – zona turistică Luna Şes, jud. Satu Mare”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

28. RECTIFICARE 29/04/2017
 RECTIFICARE din 29 aprilie 2017
referitoare la Cuantumul total  al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016 – Partidul Social Democrat – PSD

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 741 din 14 septembrie 2017

29. HOTĂRÂRE 664 13/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 664 din 13 septembrie 2017
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015  privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vlaşca” al Judeţului Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 15 septembrie 2017

30. ORDIN 4795 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.795 din 31 august 2017
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 742 din 15 septembrie 2017

31. HOTĂRÂRE 665 14/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 665 din 14 septembrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 743 din 15 septembrie 2017

32. ORDIN 1040 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.040 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

33. ORD DE URGENŢĂ 63 13/09/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017

Informatii suplimentare gasesti pe website-ul www.legisromania.ro

Noutati legislative 14 septembrie 2017

iLegis

iLegis

Acte aparute in 14-09-2017

Actualizarea din data: 14/09/2017

ACTE OFICIALE

1. ORDIN 1038 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.038 din 8 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016  privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017

2. ORDIN 1146 01/09/2017
 ORDIN nr. 1.146 din 1 septembrie 2017
pentru completarea Instrucţiunilor  privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017

3. ORDIN 4796 31/08/2017
 ORDIN nr. 4.796 din 31 august 2017
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017

4. HOTĂRÂRE 640 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 640 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017

5. ORDIN 4772 28/08/2017
 ORDIN nr. 4.772 din 28 august 2017
privind aprobarea modelului “Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor”

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017

6. ORDIN 118 04/09/2017
 ORDIN nr. 118 din 4 septembrie 2017
privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociaţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaţie religioasă de către asociaţiile existente

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017

7. ORD DE URGENŢĂ 64 13/09/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017

8. ORD DE URGENŢĂ 63 13/09/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 13 septembrie 2017
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017

9. ORDIN 1020 04/09/2017
 ORDIN nr. 1.020 din 4 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 12 septembrie 2017

10. ORDIN 1041 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.041 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

11. ORDIN 1042 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.042 din 8 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

12. ORDIN 2359 05/09/2017
 ORDIN nr. 2.359 din 5 septembrie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015  pentru aprobarea Instrucţiunilor  de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015  pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

Informatii suplimentare gasesti pe website-ul www.legisromania.ro

Noutati legislative 13 septembrie 2017

iLegis

iLegis

Acte aparute in 13-09-2017

Actualizarea din data: 13/09/2017

ACTE OFICIALE

1. ORDIN 1020 04/09/2017
 ORDIN nr. 1.020 din 4 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 733 din 12 septembrie 2017

2. DECRET 863 12/09/2017
 DECRET nr. 863 din 12 septembrie 2017
pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017

3. DECRET 864 12/09/2017
 DECRET nr. 864 din 12 septembrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017

4. DECRET 865 12/09/2017
 DECRET nr. 865 din 12 septembrie 2017
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017

5. DECIZIE 478 27/06/2017
 DECIZIA nr. 478 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017

6. ORDIN 193 31/08/2017
 ORDIN nr. 193 din 31 august 2017
pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi pentru care s-a finalizat procesul de acreditare în luna august 2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017

7. ORDIN 1297 30/08/2017
 ORDIN nr. 1.297 din 30 august 2017
pentru aprobarea Normelor  privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017

8. NORMĂ 30/08/2017
 NORME din 30 august 2017
privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes naţional

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 734 din 12 septembrie 2017

9. DECRET 862 12/09/2017
 DECRET nr. 862 din 12 septembrie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

10. HOTĂRÂRE 637 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 637 din 7 septembrie 2017
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

11. HOTĂRÂRE 656 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 656 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Maramureş, Braşov, Alba, Cluj, Argeş, Galaţi, Dolj, Călăraşi, Ialomiţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Buzău, Constanţa, Brăila, Vrancea, Prahova, Bacău, Dâmboviţa, Mureş şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

12. ORDIN 1040 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.040 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

13. ORDIN 1041 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.041 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

14. ORDIN 1042 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.042 din 8 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienţilor critici cu leziuni vasculare periferice acute

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

15. ORDIN 1043 08/09/2017
 ORDIN nr. 1.043 din 8 septembrie 2017
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

16. ORDIN 2359 05/09/2017
 ORDIN nr. 2.359 din 5 septembrie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015  pentru aprobarea Instrucţiunilor  de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015  pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

17. DECIZIE 13 03/07/2017
 DECIZIA nr. 13 din 3 iulie 2017
referitoarea la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

18. HOTĂRÂRE 657 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 657 din 7 septembrie 2017
privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

19. HOTĂRÂRE 658 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 658 din 7 septembrie 2017
privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 septembrie 2017

Informatii suplimentare gasesti pe website-ul www.legisromania.ro

Noutati legislative 12 septembrie 2017

iLegis

iLegis

Acte aparute in 12-09-2017

Actualizarea din data: 12/09/2017

ACTE OFICIALE

1. ORDIN 2379 07/09/2017
 ORDIN nr. 2.379 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Precizărilor  privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

2. HOTĂRÂRE 642 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 642 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

3. HOTĂRÂRE 643 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 643 din 7 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013  privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

4. ORDIN 1149 22/08/2017
 ORDIN nr. 1.149 din 22 august 2017
privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

5. ORDIN 1152 17/08/2017
 ORDIN nr. 1.152 din 17 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Bustuchin din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

6. ORDIN 1163 17/08/2017
 ORDIN nr. 1.163 din 17 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Ardeoani, Blăgeşti, Dămieneşti, Găiceana, Horgeşti, Măgireşti, Odobeşti, Onceşti, Secuieni şi Solonţ din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

7. ORDIN 784 20/07/2017
 ORDIN nr. 784 din 20 iulie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Pirochim Victoria” – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

8. ORDIN 1887 25/08/2017
 ORDIN nr. 1.887 din 25 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Pirochim Victoria” – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

9. ORDIN 1522 01/08/2017
 ORDIN nr. 1.522 din 1 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Pirochim Victoria” – S.A. – filiala Companiei Naţionale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

10. HOTĂRÂRE 645 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 645 din 7 septembrie 2017
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

11. HOTĂRÂRE 650 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 650 din 7 septembrie 2017
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman în domeniul public al judeţului Teleorman şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

12. HOTĂRÂRE 651 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 septembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0575 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 11 septembrie 2017

13. DECIZIE 483 27/06/2017
 DECIZIA nr. 483 din 27 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 din Codul penal din 1969

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017

14. HOTĂRÂRE 630 30/08/2017
 HOTĂRÂRE nr. 630 din 30 august 2017
privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Mórahalom la 22 iunie 2017, pentru aplicarea Acordului  dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017

15. HOTĂRÂRE 653 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 653 din 7 septembrie 2017
pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017

16. HOTĂRÂRE 654 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 654 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017

17. HOTĂRÂRE 655 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 655 din 7 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism “CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017

18. ORDIN 1293 30/08/2017
 ORDIN nr. 1.293 din 30 august 2017
pentru aprobarea Normelor  privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017

19. NORMĂ 30/08/2017
 NORME din 30 august 2017
privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 732 din 12 septembrie 2017

20. ORDIN 101 01/09/2017
 ORDIN nr. M.101 din 1 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

Informatii suplimentare gasesti pe website-ul www.legisromania.ro

Noutati legislative 11 septembrie 2017

iLegis

iLegis

Acte aparute in 11-09-2017

Actualizarea din data: 11/09/2017

ACTE OFICIALE

1. DECIZIE 306 09/05/2017
 DECIZIA nr. 306 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1)  şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

2. DECIZIE 400 13/06/2017
 DECIZIA nr. 400 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8  şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008  privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

3. HOTĂRÂRE 638 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 638 din 7 septembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

4. HOTĂRÂRE 639 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 639 din 7 septembrie 2017
privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

5. ORDIN 1177 24/08/2017
 ORDIN nr. 1.177 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 2 din unitatea administrativ-teritorială Ghizela din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

6. ORDIN 1178 24/08/2017
 ORDIN nr. 1.178 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Valcani din judeţul Timiş

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

7. ORDIN 1179 24/08/2017
 ORDIN nr. 1.179 din 24 august 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale Bereşti-Tazlău, Cleja, Faraoani şi Tătărăşti din judeţul Bacău

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

8. ORDIN 1180 24/08/2017
 ORDIN nr. 1.180 din 24 august 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.185/2016  privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

9. ORDIN 160 01/08/2017
 ORDIN nr. 160 din 1 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

10. ORDIN 2361 05/09/2017
 ORDIN nr. 2.361 din 5 septembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

11. ORDIN 1570 11/08/2017
 ORDIN nr. 1.570 din 11 august 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Grup” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

12. ORDIN 5675 11/08/2017
 ORDIN nr. 5.675 din 11 august 2017
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017

13. HOTĂRÂRE 641 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 641 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Statutului  Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

14. HOTĂRÂRE 646 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 646 din 7 septembrie 2017
privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

15. HOTĂRÂRE 647 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 647 din 7 septembrie 2017
privind acordarea cetăţeniei române domnului Cooper II Donell

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

16. HOTĂRÂRE 648 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 648 din 7 septembrie 2017
privind acordarea cetăţeniei române domnului Watson Giordan Lee

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

17. ORDIN 101 01/09/2017
 ORDIN nr. M.101 din 1 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

18. ORDIN 2379 07/09/2017
 ORDIN nr. 2.379 din 7 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Precizărilor  privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

19. RECTIFICARE 25 30/08/2017
 RECTIFICARE nr. 25 din 30 august 2017
referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

20. ORDIN 110 08/09/2017
 ORDIN nr. 110 din 8 septembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017  privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

21. HOTĂRÂRE 644 07/09/2017
 HOTĂRÂRE nr. 644 din 7 septembrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

22. HOTĂRÂRE 612 30/08/2017
 HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 august 2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

23. ORDIN 1028 06/09/2017
 ORDIN nr. 1.028 din 6 septembrie 2017
privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale şi stabilirea cuantumului de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor: Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 30 octombrie – 13 noiembrie 2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 730 din 11 septembrie 2017

24. ORDIN 1139 11/08/2017
 ORDIN nr. 1.139 din 11 august 2017
pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016  privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 8 septembrie 2017

Informatii suplimentare gasesti pe website-ul www.legisromania.ro